Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Số hiệu: 07/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/01/2016 Ngày hiệu lực: 10/03/2016
Ngày công báo: 08/02/2016 Số công báo: Từ số 169 đến số 170
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 07/2016/NĐ-CP

  • Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về việc thành lập, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
  • Trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong các ngành được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thì thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành đó.

Đối tượng áp dụng

  • Nghị định này áp dụng đối với thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
  • Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này.

Hiệu lực thi hành

  • Nghị định 07/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2016.
  • Nghị định này thay thế Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/07.2016.NĐ-CP.Asklaw.docx” text=”Download: Nghị định 07/2016/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment