Nghị Định 08/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Nghị Định 08/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Số hiệu: 08/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị Định
Nơi ban hành: Chính Phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/02/2009 Ngày hiệu lực: 01/08/2009
Ngày công báo: 14/02/2009 Số công báo: Từ số 123 đến số 124
Tình trạng: Còn hiệu lực

Nghị Định 08/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Phạm vi điều chỉnh Nghị định 08/2009/NĐ-CP

  • Quy định về chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình;
  • Tư vấn, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư về phòng ngừa bạo lực gia đình;
  • Biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã);
  • Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình.

Đối tượng áp dụng

Văn bản pháp luật này có đối tượng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Điều khoản thi hành Nghị định 08/2009/NĐ-CP

  1. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, có đủ Điều kiện quy định tại Điều 14 Nghị định này thì vẫn được tiếp xúc hoạt động.
  2. Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 17 Nghị định này để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Trường hợp cơ sở không làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn nói trên để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không được tiếp tục hoạt động.
  3. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, không có đủ Điều kiện quy định tại Điều 14 Nghị định này thì phải làm thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 16 Nghị định này để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
  4. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/08_2009_ND-CP_84652.doc” text=”Download: Nghị định 08/2009/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment