Nghị định 09/2017/NĐ-CP về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Nghị định 09/2017/NĐ-CP về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Số hiệu: 09/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/02/2017 Ngày hiệu lực: 30/03/2017
Ngày công báo: 19/02/2017 Số công báo: Từ số 147 đến số 148
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản:

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

  • Cơ quan hành chính nhà nước, gồm:

– Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

– Tổng cục, cục, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương;

– Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

  • Cơ quan báo chí, nhà báo và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí tại Việt Nam

Hiệu lực thi hành

  • Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 3 năm 2017.
  • Nghị định này bãi bỏ các quy định của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/09.2017.NĐ-CP.Asklaw.docx” text=”Download: Nghị định 09/2017/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment