Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động mua bán hàng hóa

Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động mua bán hàng hóa

Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Số hiệu: 09/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/01/2018 Ngày hiệu lực: 15/01/2018
Ngày công báo: 29/01/2018 Số công báo: Từ số 219 đến số 220
Tình trạng: Còn hiệu lực
Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng

Nghị định 09/2018/NĐ-CP áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Hiệu lực thi hành

  • Nghị định 09/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.
  • Nghị định này thay thế Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/09.2018.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 09/2018/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment