Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Số hiệu: 10/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/01/2015 Ngày hiệu lực: 15/03/2015
Ngày công báo: 14/02/2015 Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định 10/2015/NĐ-CP:

  • Quy định về việc cho và nhận tinh trùng, cho và nhận noãn, cho và nhận phôi; thẩm quyền, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi; thông tin, báo cáo.
  • Việc thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
  • Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cá nhân là người nước ngoài thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ tại Việt Nam.

Kể từ thời điểm Nghị định 10/2015/NĐ-CP có hiệu lực:

  • Bãi bỏ Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12/02/2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học.
  • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được Bộ Y tế công nhận được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được tiếp tục hoạt động và không phải làm thủ tục công nhận lại theo quy định tại Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/Nghị-định-10_2015_NĐ-CP-ngày-28_10_2015-của-Chính-phủ-Quy-định-về-sinh-con-bằng-kỹ-thuật-thụ-tinh-trong-ống-nghiệm-và-điều-kiện-mang-thai-hộ-vì-mục-đích-nhân-đạo.doc” text=”Tải xuống:10/2015/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment