Nghị định 110/2017/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành lao động thương binh -xã hội

Nghị định 110/2017/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành lao động thương binh -xã hội

Số hiệu: 110/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/10/2017 Ngày hiệu lực: 20/11/2017
Ngày công báo: 14/10/2017 Số công báo: Từ số 769 đến số 770
Tình trạng: Còn hiệu lực

Pham vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đối tượng thanh tra

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có nghĩa vụ chấp hành quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hiệu lực thi hành

Nghị định 110/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2017, thay thế Nghị định số 39/2-13/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về tổ chc và hoạt động của thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/110.2017.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download:Nghị định 110/2017/NĐ-CP ” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment