Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người,  áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

 

Số hiệu: 112/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/10/2013 Ngày hiệu lực: 17/11/2013
Ngày công báo: 16/10/2013 Số công báo: Từ số 661 đến số 662
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản:

Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định về:

  • Đối tượng, thẩm quyền, thủ tục tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính, các trường hợp áp dụng biện pháp tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính và những quy định khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính.
  • Đối tượng bị trục xuất, thủ tục áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp quản lý người vi phạm trong thời gian làm thủ tục trục xuất, quyền và nghĩa vụ của người bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thi hành hình thức xử phạt trục xuất.

     Đối tượng áp dụng

Nghị định 112/2013/NĐ-CP áp dụng đối với:

  • Người có hành vi vi phạm bị tạm giữ theo thủ tục hành chính trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định này.
  • Người nước ngoài bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất quy định tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính.
  • Người có thẩm quyền xử phạt trục xuất, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.
  • Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất và các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/112.2013.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 112/2013/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment