Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất

Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất

Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật hóa chất

Số hiệu: 113/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/10/2017 Ngày hiệu lực: 25/11/2017
Ngày công báo: 19/10/2017 Số công báo: Từ số 783 đến số 784
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tóm tắt văn bản.

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất về:

  1. Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.
  2. Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
  3. Điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.
  4. Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
  5. Hóa chất cấm, hóa chất độc.
  6. Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.
  7. Khoảng cách an toàn đối với cơ sở hoạt động hóa chất nguy hiểm.
  8. Phân loại hóa chất, phiếu an toàn hóa chất.
  9. Khai báo hóa chất, thông tin về hóa chất.
  10. Huấn luyện an toàn hóa chất.

 Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/113_2017_ND-CP_Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

Give a Comment