Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội

 

Số hiệu 115/2015/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày công báo 29/11/2015 Ngày hiệu lực 01/01/2016
Ngày ban hành 11/11/2015 Tình trạng Còn hiệu lực

Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, đối tượng áp dụng của văn bản này bao gồm:

– Người lao động là công dân Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc:

  • Người lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên
  • Cán bộ, công chức, viên chức
  • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu
  • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương
  • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
  • Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Luật Bảo hiểm xã hội.

–  Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

– Người sử dụng lao động quy định tại Khoản 3 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, riêng quy định về việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động ký hợp đồng lao động từ 01 tháng đến dưới 03 tháng sẽ có hiệu lực từ 01/01/2018.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/115_2015_ND-CP_279974.doc” text=”Download: Nghị định 115/2015/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

 

 

 

 

Give a Comment