Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục , mức tiền pháp nhân thương mại  phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả , nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục , mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả , nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

Số hiệu: 115/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/10/2017 Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: 26/10/2017 Số công báo: Từ số 797 đến số 798
Tình trạng: Còn hiệu lực
Mức tiền nộp để đảm bảo thi hành án với pháp nhân thương mại
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp.Theo đó, mức tiền nộp để đảm bảo thi hành án đối với pháp nhân thương mại do cơ quan tiến hành tố tụng quyết định trong từng trường hợp và đảm bảo yêu cầu sau:

– Không dưới 50% và không cao hơn mức phạt tiền cao nhất tại điều khoản áp dụng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với trường hợp đảm bảo thi hành án phạt tiền;

– Đối với trường hợp để đảm bảo thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại thì:

+ Không dưới 50% và không cao hơn mức thiệt hại tài sản cao nhất quy định tại điều khoản áp dụng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nếu điều khoản đó có quy định mức thiệt hại về tài sản;

+ Không cao hơn mức thiệt hại thực tế do cơ quan tiến hành tố tụng xác định (trong trường hợp điều khoản áp dụng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử không quy định mức thiệt hại về tài sản).

Nghị định 115/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về trình tự, thủ tục, mức tiền mà pháp nhân thương mại bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử phải nộp để bảo đảm thi hành án (bao gồm thi hành hình phạt tiền và thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại); việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước s tin đã nộp để bảo đảm thi hành án.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với pháp nhân thương mại bị áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án, các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/115.2017.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download:Nghị định 115/2017/NĐ-CP ” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment