Nghị định 116/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Nghị định 116/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 

Số hiệu: 116/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/12/2014 Ngày hiệu lực: 18/01/2015
Ngày công báo: 18/12/2014 Số công báo: Từ số 1065 đến số 1066
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 116/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 9, Điều 17, Điều 21 và Điều 35 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật về cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật; công bố dịch hại thực vật; kinh phí chống dịch; tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; cấm xuất khẩu, nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Đối tượng áp dụng

Nghị định 116/2014/NĐ-CP áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại Việt Nam.

Hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  • Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  • Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  • Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) trực thuộc cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp tỉnh;
  • Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở địa phương hoạt động theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/116.2014.NĐ-CP.Asklaw.docx” text=”Download: Nghị định 116/2014/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment