Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Số hiệu: 128/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 24/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hộ kinh doanh không được kinh doanh vận tải thủy nội địa

Đây là một trong những quy định mới tại Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực thủy nội địa.Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải thủy nội địa là doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia kinh doanh vận tải bằng phương tiện thủy nội địa (quy định cũ bao gồm cả hộ kinh doanh).

Ngoài ra, đối với điều kiện kinh doanh của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa thì:

– Cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình công nghệ và năng lực thi công phù hợp với phương tiện thủy nội địa theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

– Các cơ sở hoạt động trước ngày 01/5/2015 thì được hoạt động đến hết ngày 31/12/2020, sau đó phải đáp ứng điều kiện tại Nghị định 24/2015/NĐ-CP ( đã được sửa đổi bởi Nghị định 128) thì mới được tiếp tục hoạt động.

Nghị định 128/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/9/2018.

Điều khoản thi hành

-Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

-Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/128.2018.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download:Nghị định 128/2018/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment