Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật tiếp cận thông tin 2016

Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật tiếp cận thông tin 2016

Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 2016

Số hiệu: 13/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/01/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Ngày công báo: 06/02/2018 Số công báo: Từ số 343 đến số 344
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  • Nghị định 13/2108/NĐ-CP quy định chi tiết điểm b khoản 1 Điều 35 về các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin; khoản 2 Điều 36 về tiếp cận thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp; khoản 4 Điều 24 về mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin và các biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.
  • Nghị định 13/2018/NĐ-CP áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đến việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật tiếp cận thông tin.

Hiệu lực thi hành

  • Nghị định 13/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
  • Việc tiếp cận thông tin được tạo ra trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có quy định về việc tiếp cận thông tin ban hành trước ngày Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực và phải bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 3 của Luật này.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/13.2018.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 13/2018/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment