Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 46/2017/NĐ-CP

Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 46/2017/NĐ-CP

Số hiệu: 135/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/10/2018 Ngày hiệu lực: 20/11/2018
Ngày công báo: 15/10/2018 Số công báo: Từ số 975 đến số 976
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Đây là nội dung mới tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó:– Chủ tịch UBND huyện quyết định, cho phép sáp nhập, chia, tách trường tiểu học.

–  Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình và đề án sáp nhập, chia, tách, phương án bảo đảm quyền lợi học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên;

+ Văn bản xác nhận tài chính, tài sản, nợ …

(Bỏ thành phần “Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan”).

– Trình tự thực hiện:

+ UBND xã (với trường công), tổ chức, cá nhân (với trường tư) gửi 1 bộ hồ sơ gồm đến Phòng GD&ĐT;

+ Trong 5 ngày làm việc, từ ngày nhận hồ sơ, nếu chưa đúng và đủ thì thông báo bằng văn bản đến người nộp.

+ Trong 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ, phòng GD&ĐT chủ trì, phối hợp thẩm định hồ sơ và thực tế, nếu đủ điều kiện, Trưởng phòng GD&ĐT cho ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ cho phép sáp nhập, chia, tách đến UBND huyện;

+ Trong 5 ngày làm việc, từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND huyện quyết định, cho phép sáp nhập, chia, tách trường tiểu học, nếu chưa cho phép thì thông báo và nêu rõ lý lo.

Nghị định 135/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 20/11/2018.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/135_2018_ND-CP_315730.doc” text=”Download:Nghị định 135/2018/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment