Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội

Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội

Số hiệu 136/2013/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 21/10/2013 Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Ngày công báo 07/11/2013 Tình trạng Còn hiệu lực

 PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 136/2013/NĐ-CP

Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đng; trợ giúp xã hội đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội.

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI

1. Chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện công bằng, công khai, kịp thời theo mức độ khó khăn và ưu tiên tại gia đình, nơi sinh sng.

2. Chính sách trợ giúp xã hội được thay đổi tùy thuộc vào điều kiện kinh tế đất nước và mức sống tối thiểu dân cư từng thời kỳ.

3. Khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ đối tượng bảo trợ xã hội.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Nghị định s 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Điều 6 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi và Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/136.2013.ND-CP.ASKLAW.doc” text=”Download: Nghị định 136/2013/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

 

Give a Comment