Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 123 hướng dẫn Luật luật sư

Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 123 hướng dẫn Luật luật sư

Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật luật sư

Số hiệu: 137/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/10/2018 Ngày hiệu lực: 25/11/2018
Ngày công báo: 17/10/2018 Số công báo: Từ số 983 đến số 984
Tình trạng: Còn hiệu lực

Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 137/2018/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư về cơ sở đào tạo nghề luật sư; tiêu chuẩn của luật sư; trợ giúp pháp lý của luật sư; nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc của luật sư; quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; tổ chức hành nghề luật sư; thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự; tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư; hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam”.

Điều 2. Bãi bỏ Điều 43 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2018.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/137_2018_ND-CP_Asklaw.doc” text=”Download:Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật luật sư” viewer=”microsoft” ]

 

 

Give a Comment