Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa đổi điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP

Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa đổi điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP

Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa đổi điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

 

Số hiệu: 14/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/03/2012 Ngày hiệu lực: 01/05/2012
Ngày công báo: 18/03/2012 Số công báo: Từ số 263 đến số 264
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản:

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành nghị định số 14/2012/NĐ-CP về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2012.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/14.2012.NĐ-CP.Asklaw.docx” text=”Download: Nghị định 14/2012/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment