Nghị định 14/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, sửa đổi

Nghị định 14/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, sửa đổi

Nghị định 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập đặc biệt.

Số hiệu: 14/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/02/2019 Ngày hiệu lực: 20/03/2019
Ngày công báo: 22/02/2019 Số công báo: Từ số 213 đến số 214
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt nghị định 14/2019/NĐ-CP.

Nghị định 14/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ:

Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch; tàu bay sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng.

Trường hợp tàu bay, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch; tàu bay không sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/14_2019_ND-CP_Asklaw-1.doc” text=”Download:Nghị định 14/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, sửa đổi” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment