Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Số hiệu: 143/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: 14/10/2016
Ngày công báo: 06/11/2016 Số công báo: Từ số 1157 đến số 1158
Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, gồm: đăng ký thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục; thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng. 

1. Thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng

– Theo Nghị định số 143/2016, điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp như sau:
+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, của Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập phải cam kết hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
+ Quy mô đào tạo: Tối thiếu 500 học sinh, sinh viên/năm đối với trường cao đẳng; 250 học sinh, sinh viên/năm với trường trung cấp và tối thiểu 150 học sinh, sinh viên/năm đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
+ Diện tích sử dụng đất ít nhất để xây dựng cơ sở vật chất theo Nghị định 143/NĐ-CP: Ít nhất 1.000 m2 đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp; 20.000 m2 đối với trường trung cấp và 50.000 m2 đối với trường cao đẳng.
+ Vốn đầu tư thành lập: 05 tỷ đồng đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng; 100 tỷ đồng đối với Trường cao đẳng.
– Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Nghị định 143/2016 gồm:
+ Văn bản đề nghị thành lập, cho phép thành lập;
+ Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
+ Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng;
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc văn bản chấp thuận giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, ngoài các giấy tờ trên còn bổ sung một số giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 143/CP.
Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, cao đẳng thực hiện như quy định trên.
– Thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Nghị định 143 như sau:
+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung cấp tư thục;
+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung cấp trực thuộc;
+ Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường cao đẳng;

2. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghè nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học như sau: Cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ tới Tổng cục Dạy nghề. Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Tổng cục kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận; trường hợp không cấp thì trả lời và nêu rõ lý do trong vòng 05 ngày.
Nghị định 143/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 14/10/2016.

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

1. Thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục; thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng công lập và tư thục.

2. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

3. Điều kiện, thủ tục cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Đối tượng áp dụng

1. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

2. Cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (sau đây gọi là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp).

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này.

4. Nghị định này không áp dụng đối với:

a) Việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm; việc thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm;

b) Việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp đốvới nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/143.2016.ND-CP.doc” text=”Download: NĐ 143/2016/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment