Nghị định 143/2017/NĐ-CP  về bảo vệ công trình hàng hải

Nghị định 143/2017/NĐ-CP về bảo vệ công trình hàng hải

Số hiệu: 143/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/12/2017 Ngày hiệu lực: 01/02/2018
Ngày công báo: 23/12/2017 Số công báo: Từ số 1043 đến số 1044
Tình trạng: Còn hiệu lực

Quy định mới về hành vi bị cấm trong bảo vệ công trình hàng hải

Ngày 14/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 109/2014/NĐ-CP về quy định bảo vệ công trình hàng hải.Theo đó, những hành vi sau không bị liệt kê vào danh sách các hành vi bị cấm trong bảo vệ công trình hàng hải như quy định hiện hành:

– Phá hủy, tháo gỡ, trộm cắp cấu kiện, phụ kiện, vật tư, vật liệu xây dựng và các thiết bị của công trình hàng hải.

– Làm hư hỏng, tự ý di chuyển hoặc làm giảm hiệu lực của các thiết bị báo hiệu hàng hải.

– Nổ mìn và các vật liệu nổ khác trong phạm vi cảng biển, vùng nước cảng biển, luồng hàng hải khi chưa được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Xây dựng và khai thác trái phép các công trình cảng biển, công trình khác trong phạm vi quy hoạch cảng biển đã được phê duyệt, trong luồng hàng hải và phạm vi bảo vệ công trình hàng hải; xây dựng công trình làm giảm hoặc mất tác dụng của công trình hàng hải.

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định trong việc bảo vệ công trình hàng hải; dung túng, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình hàng hải.

Nghị định 143/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về bảo vệ công trình hàng hải tại Việt Nam, bao gồm: Phạm vi bảo vệ công trình hàng hải, xác định phạm vi bảo vệ công trình hàng hải trong một số trường hợp đặc biệt, giám sát việc thực hiện và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương liên quan trong hoạt động bảo vệ công trình hàng hải.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ công trình hàng hải trong vùng nước cảng biển và vùng biển của Việt Nam.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/143.2017.ND-CP.Asklaw-1.doc” text=”Download:Nghị định 143/2017/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment