Nghị định 144/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trợ giúp pháp lý 2017

Nghị định 144/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trợ giúp pháp lý 2017

 

Số hiệu: 144/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/12/2017 Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: 23/12/2017 Số công báo: Từ số 1043 đến số 1044
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 144/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý về:

  • Điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý;
  • Tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước;
  • Chế độ, chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý và thù lao, bồi dưỡng, chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý;
  • Thủ tục thanh toán vụ việc trợ giúp pháp lý;
  • Thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

Hiệu lực thi hành

  • Nghị định 144/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
  • Nghị định này thay thế một số nghị định sau:

– Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý,

– Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý,

– Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 17/09/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý 

– Bãi bỏ Điều 2 Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 Của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/144.2017.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 144/2017/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment