Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 05/2015/NĐ-CP

Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 05/2015/NĐ-CP

Số hiệu 148/2018/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định 
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 24/10/2018 Ngày có hiệu lực 15/12/2018
Ngày công báo 04/11/2018 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Nghị định 148/2018/NĐ-CP quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Văn bản pháp luật này áp dụng đối với những đối tượng sau:

1. Người lao động Việt Nam 

2. Người sử dụng lao động

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, bao gồm:

  • Người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật lao động 2012
  • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Nghị định này bãi bỏ  Điều 7 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTXH của Bộ trưng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

 2. Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2018.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/148.2018.ND-CP.Asklaw-1.doc” text=”Download: Nghị định 148/2018/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment