Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn về chế độ, chính sách của LQNCN

Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn về chế độ, chính sách của LQNCN

Số hiệu: 151/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/12/2016
Ngày công báo: 08/03/2017 Số công báo: Từ số 177 đến số 178
Tình trạng: Còn hiệu lực

Nghị định 151/2016/NĐ-CP quy định chi tiết chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu, phục viên, hy sinh, từ trần; quy định thời gian, tiền lương để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần; chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội.

1. Tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

– Theo Nghị định số 151/2016, tiền lương tháng làm căn cứ tính hưởng chế độ trợ cấp một lần của nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ hưu trước hạn là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
Còn tiền lương làm căn cứ hưởng chế độ đối với nhân chuyên nghiệp phục viên một lần, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hy sinh, từ trần là tiền lương tháng liền kề trước khi nghỉ hưu, phục viên, thôi việc, chuyển ngành, hy sinh, từ trần.
– Nghị định 151/NĐ-CP quy định thời gian để tính hưởng chế độ của quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng là tổng thời gian công tác trong Quân đội hoặc thời gian công tác tại đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước có đóng bảo hiểm xã hội trước khi phục vụ trong Quân đội.

2. Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ hưu

– Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đáp ứng các điều kiện nghỉ hưu theo pháp luật bảo hiểm xã hội và Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thì được hưởng chế độ nghỉ hưu theo bảo hiểm xã hội.
– Cũng theo Nghị định 151/2016, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ hưu trước hạn do thay đổi biên chế mà Quân đội không có nhu cầu bố trí công việc thì không bị trừ tỷ lệ hưởng hưu trước tuổi mà còn được hưởng chế độ trợ cấp một lần như sau:
+ 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;
+ 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác. Từ năm thứ 21 trở đi thì mỗi năm được thêm 1/2 tháng tiền lương.

3. Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội hy sinh, từ trần

Theo Nghị định 151, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội hy sinh, từ trần thì thân nhân ngoài được hưởng các chế độ theo quy định thì còn được trợ cấp 01 lần, mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương liền kề trước khi hy sinh, từ trần.
Thân nhân, theo Nghị định số 151/CP gồm: vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; người nuôi dưỡng hợp pháp; con đẻ, con nuôi hợp pháp của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

4. Chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội

Thân nhân của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng gồm Bố đẻ, mẹ đẻ; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ/chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị khuyết tật được hưởng chế độ bảo hiểm y tế như đối với thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội đang tại ngũ.
Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn về chế độ, chính sách của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực ngày 30/12/2016.
[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/151.2016.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download:Nghị định 151/2016/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment