Nghị định 157/2018/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng

Nghị định 157/2018/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng

Số hiệu 157/2018/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 16/11/2018 Ngày hiệu lực 01/01/2019
Ngày công báo 23/12/2018 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Văn bản pháp luật này áp dụng đối với những đối tượng sau:

  • Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ lut lao động
  • Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp
  • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
  • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều này sau đây gọi chung là doanh nghiệp.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, thay thế cho Nghị định số 141/2017/NĐ-CP.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/157.2018.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 157/2018/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment