Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài  thuộc danh mục loài nguy cấp ,quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ

Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp ,quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ

Số hiệu: 160/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/11/2013 Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Ngày công báo: 01/12/2013 Số công báo: Từ số 839 đến số 840
Tình trạng: Còn hiệu lực

 Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 160/2013/NĐ-CP  quy định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; ban hành Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Việc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng, cấy nhân tạo loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và việc trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, tặng cho, vận chuyển loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng phục vụ mục đích thương mại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (sau đây được gọi là loài được ưu tiên bảo vệ) tại Việt Nam.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/160.2013.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download:Nghị định 160/2013/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment