Nghị định 162/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Nghị định 162/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Số hiệu: 162/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/12/2017 Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: 18/01/2018 Số công báo: Từ số 85 đến số 86
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 162/2017/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là Luật) về quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc; trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo; trình tự, thủ tục chấp thuận, đăng ký việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài; việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các biện pháp thi hành Luật.

Đối tượng áp dụng

Nghị định 162/2017/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Luật.

Hiệu lực thi hành

Nghị định 162/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/162.2017.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 162/2017/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment