Nghị định 164/2018/NĐ-CP về kết hợp quốc phòng với kinh tế -xã hội

Nghị định 164/2018/NĐ-CP về kết hợp quốc phòng với kinh tế -xã hội

 

Số hiệu:

164/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 21/12/2018 Ngày hiệu lực: 10/02/2019
Ngày công báo: 03/01/2019 Số công báo: Từ số 11 đến số 12
Tình trạng: Còn hiệu lực

Quy định về hoạt động của doanh nghiệp phục vụ quốc phòng

Ngày 21/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 164/2018/NĐ-CP quy định về việc kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng.Theo đó, nội dung kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội trong hoạt động của doanh nghiệp phục vụ quốc phòng được thực hiện như sau:

– Bộ Quốc phòng phối hợp với bộ, ngành, địa phương thực hiện:

+ Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn chế độ, chính sách đối với doanh nghiệp phục vụ quốc phòng;

+ Xây dựng phát triển doanh nghiệp phục vụ quốc phòng theo định hướng và mục tiêu của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội;

+ Thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh; xử lý các hành vi vi phạm của doanh nghiệp theo quy định;

– Dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp phục vụ quốc phòng tận dụng tiềm lực cơ sở vật chất và lao động tham gia nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng phục vụ cho nền kinh tế quốc dân.

Nghị định 164/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2019 và thay thế Quyết định 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/02/2012.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/164.2018.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 164/2018/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment