Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/167.2013.ND_.CP_-1.doc” text=”Download:Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng , chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy ; phòng, chống bạo lực gia” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment