Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

Số hiệu: 167/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/12/2018 Ngày hiệu lực: 10/02/2019
Ngày công báo: 21/01/2019 Số công báo: Từ số 73 đến số 74
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phương án thực hiện hạn chế khai thác nước dưới đất

Ngày 26/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.Theo đó, phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất phải được xây dựng cụ thể cho từng khu vực, từng vùng hạn chế; Phương án phải có các nội dung sau:

– Danh sách các công trình khai thác hiện có (đã có giấy phép, không có giấy phép) thuộc từng khu vực, từng vùng;

– Biện pháp hạn chế khai thác cụ thể đối với từng công trình;

– Kế hoạch, lộ trình thực hiện từng biện pháp hạn chế khai thác đối với từng công trình.

Lưu ý: Vùng hạn chế khai thác nước dưới đất được phân loại thành: Vùng hạn chế 1; Vùng hạn chế 2; Vùng hạn chế 3; Vùng hạn chế 4 và vùng hạn chế hỗn hợp.

Nghị định 167/2018/NĐ-CP  có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2019.

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất ở các vùng chứa nước ngọt thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và việc áp dụng các hình thức, biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất.

2. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc trường hợp phải có giấy phép thăm dò, khai thác

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/167.2018.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 167/2018/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment