Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

 

Số hiệu: 174/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 15/01/2017 Số công báo: Từ số 51 đến số 52
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản

     Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

     Đối tượng áp dụng

  • Các đối tượng quy định tại Luật kế toán bao gồm:

– Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

– Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

– Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.

– Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Hộ kinh doanh, tổ hợp tác.

– Người làm công tác kế toán.

– Kế toán viên hành nghề; doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

– Tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

  • Các tổ chức, cá nhân nước ngoài (không thuộc đối tượng hoạt động theo pháp luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là nhà thầu nước ngoài).
  • Các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/174.2016.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 174/2016/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment