Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Số hiệu: 19/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị Định
Nơi ban hành: Chính Phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/03/2011 Ngày hiệu lực: 08/05/2011
Ngày công báo: 05/04/2011 Số công báo: Từ số 171 đến số 172
Tình trạng: Còn hiệu lực

Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Phạm vi điều chỉnh Nghị định 19/2011/NĐ-CP

  • Quy định chi tiết việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Điều 7; thẩm quyền thu, mức thu, việc miễn, giảm, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài theo Điều 12; thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới theo Điều 42; mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí và thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo Điều 43; thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau trước ngày 01 tháng 01 năm 2011 mà chưa đăng ký theo quy định tại Điều 50 của Luật Nuôi con nuôi.
  • Hướng dẫn thi hành một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện), nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo các Điều 9, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36 của Luật Nuôi con nuôi; đăng ký lại việc nuôi con nuôi và công nhận việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Hiệu lực thi hành Nghị định 19/2011/NĐ-CP

  • Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2011.
  • Bộ Tư pháp tổ chức thi hành Nghị định này./.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/19_2011_ND-CP_120635.doc” text=”Download: Nghị Định 19/2011/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment