Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 209/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/12/2013 Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Ngày công báo: 01/01/2014 Số công báo: Từ số 3 đến số 4
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 209/2013/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế.

Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng

  • Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với một số trường hợp đặc thù.

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Nghị định 209/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 và thay thế các Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/209.2013.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 209/2013/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment