Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

Số hiệu: 22/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/02/2018 Ngày hiệu lực: 10/04/2018
Ngày công báo: 06/03/2018 Số công báo: Từ số 423 đến số 424
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 22/2018/NĐ-CP :

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 (sau đây gọi chung là Luật sở hữu trí tuệ) về quyền tác giả, quyền liên quan)

Đối tượng áp dụng: 

– Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ

– Tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan

– Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành:

a) Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

b) Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/22_2018_ND-CP.doc” text=”Download: 22_2018_ND-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment