Nghị định 24/2016/NĐ-CP chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Nghị định 24/2016/NĐ-CP chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Nghị định 24/2016/NĐ-CP chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Số hiệu: 24/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/04/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 14/04/2016 Số công báo: Từ số 285 đến số 286
Tình trạng: Còn hiệu lực
 
Tóm tắt.

Phạm vi Điều chỉnh

Nghị định này quy định các nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước; các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý ngân quỹ nhà nước.

Đối tượng áp dụng

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế và các cá nhân có liên quan đến công tác quản lý ngân quỹ nhà nước.

 Nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước

Thực hiện quản lý ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Thực hiện tập trung nhanh mọi nguồn thu nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Việc quản lý ngân quỹ nhà nước phải luôn đảm bảo an toàn và có hiệu quả; gắn kết quản lý ngân quỹ nhà nước với quản lý ngân sách nhà nước và quản lý nợ công, đảm bảo khả năng thanh toán các Khoản nợ của Chính phủ.

Hiệu lực và tổ chức thực hiện

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/24_2016_ND-CP_Asklaw.doc” text=”Download:Nghị định 24/2016/NĐ-CP chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment