Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lao động

Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lao động

Số hiệu 24/2018/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 27/02/2018 Ngày có hiệu lực 15/04/2018
Ngày công báo 14/03/2018 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 24/2018/NĐ-CP

1. Nghị định này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về lao động; giáo dục nghề nghiệp; hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động. Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực lao động; giáo dục nghề nghiệp; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động.

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua hoạt động thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Văn bản pháp luật trên áp dụng đối với những đối tượng sau:

1. Người lao động, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, người thử việc, người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Người sử dụng lao động.

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

4. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Nhà nước đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Tổ chức dịch vụ việc làm; tổ chức có liên quan đến hoạt động tạo việc làm cho người lao động.

6. Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

7. Những cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này.

HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị định 24/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động, Luật dạy nghề, Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/24.2018.ND-CP.ASKLAW.doc” text=”Download: Nghị định 24/2018/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment