Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Số hiệu: 30/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/03/2015 Ngày hiệu lực: 05/05/2015
Ngày công báo: 02/04/2015 Số công báo: Từ số 401 đến số 402
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 30/2015/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Luật Đấu thầu, bao gồm:

  • Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của Chính phủ về đầu tư PPP;
  • Dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Nghị định này để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới; nhà ở thương mại; công trình thương mại và dịch vụ; tổ hợp đa năng mà không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này.

Đối tượng áp dụng

  • Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều này;
  • Tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này chọn áp dụng quy định của Nghị định này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Đấu thầu và Nghị định này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Hiệu lực thi hành

Nghị định 30/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2015.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/30.2015.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 30/2015/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment