Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 

Số hiệu: 30/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/04/2016 Ngày hiệu lực: 16/06/2016
Ngày công báo: 10/05/2016 Số công báo: Từ số 327 đến số 328
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản:

     Phạm vi điều chỉnh

    Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.

     Đối tượng áp dụng

    Nghị định 30/2016/NĐ-CP được áp dụng đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

   Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện thông qua các hình thức theo thứ tự ưu tiên như sau:

  • Mua trái phiếu Chính phủ;
  • Cho ngân sách nhà nước vay;
  • Gửi tiền; mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  • Cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội vay theo hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành;
  • Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/30.2016.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 30/2016/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment