Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật tố cáo năm 2019

Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật tố cáo năm 2019

Số hiệu: 31/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/04/2019 Ngày hiệu lực: 28/05/2019
Ngày công báo: 23/04/2019 Số công báo: Từ số 393 đến số 394
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản:

     Phạm vi điều chỉnh

     Nghị định 31/2019/NĐ-CP  định chi tiết:

  • Các chương, điều, khoản sau đây của Luật Tố cáo 2019:

– Điều 30 về thời hạn giải quyết tố cáo;

– Điều 33 về rút tố cáo;

– Khoản 5 Điều 38 về giải quyết tố cáo đối với trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết;

– Điều 40 về công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo;

– Chương VI về bảo vệ người tố cáo.

  • Các biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, bao gồm:

– Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo;

– Xử lý thông tin có nội dung tố cáo và tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến;

– Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm.

     Đối tượng áp dụng

    Nghị định 31/2019/NĐ-CP áp dụng đối với cá nhân tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc giải quyết tố cáo, bảo vệ người tố cáo.

Hiệu lực thi hành

  • Nghị định 31/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 5 năm 2019.
  • Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/31.2019.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 31/2019/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment