Nghị định 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Nghị định 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Số hiệu: 33/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/03/2015 Ngày hiệu lực: 15/05/2015
Ngày công báo: 10/04/2015 Số công báo: Từ số 469 đến số 470
Tình trạng: Còn hiệu lực

Nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra

Theo Nghị định 33/2015/NĐ-CP , nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra như sau:– Đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện kết luận thanh tra một cách nghiêm chỉnh.

– Các sai phạm được xác định cụ thể, rõ ràng trong kết luận thanh tra phải được xử lý nhanh chóng, nghiêm minh.

– Kiến nghị, yêu cầu trong kết luận thanh tra phải được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

– Kết luận thanh tra phải được cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

– Chưa bắt buộc phải thực hiện những nội dung đang được thanh tra lại, nội dung kết luận thanh tra xin ý kiến chỉ đạo nhưng chưa có ý kiến chỉ đạo xử lý của người có thẩm quyền.

Nghị định 33 có hiệu lực từ ngày 15/5/2015 và bãi bỏ Điều 56, 57 của Nghị định 86/2011/NĐ-CP .

Phạm vi điều chỉnh:

Nghị định này quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Cơ quan quản lý nhà nước; thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước;

2. Cơ quan thanh tra nhà nước; thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

3. Đối tượng thanh tra; người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/33.2015.NĐ-CP.Asklaw.docx” text=”Download:Nghị định 33/2015/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment