Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định về xử lí kỷ luật đối với công chức

Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định về xử lí kỷ luật đối với công chức

Số hiệu 34/2010/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 17/05/2011 Ngày có hiệu lực 05/07/2011
Ngày công báo 31/05/2011 Tình trạng   Có hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 34/2010/NĐ-CP

Nghị định này quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm pháp luật.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Văn bản pháp luật này áp dụng đối với công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức. 

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2011.

2. Bãi bỏ những quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức; bãi bỏ những quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức tại Nghị định số 103/2007/NĐ-CP  quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách trái với quy định tại Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/34.2010.ND-CP.ASKLAW.doc” text=”Download: Nghị định 34/2010/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment