Nghị định 41/2016/NĐ-CP quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

Nghị định 41/2016/NĐ-CP quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

Số hiệu: 41/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/05/2016 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 30/06/2016 Số công báo: Từ số 441 đến số 442
Tình trạng: Còn hiệu lực
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2016/NĐ-CP quy định chi tiết việc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, đình chỉ, thu hồi văn bản cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

1. Quy định chung về việc cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Nghị định số 41 quy định hình thức cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu khoa học tại vùng biển Việt Nam là:
– Tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu khoa học trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam phải được sự cho phép của phía Việt Nam;
– Tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu khoa học trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam phải được sự chấp thuận của Việt Nam;
Theo Nghị định 41/NĐ-CP thì thời hạn cấp phép tối đa không quá 2 năm và được gia hạn một lần tối đa không quá 1 năm.
Tại Mục này, Nghị định 41 còn quy định các trường hợp từ chối cấp phép; hợp tác nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

2. Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học

Tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp hồ sơ xin cấp phép nghiên cứu khoa học tại vùng biển Việt Nam chuẩn bị hồ sơ theo Nghị định 41 năm 2016 như sau:
– Đơn đề nghị cấp phép nghiên cứu khoa học;
– Văn bản chứng minh tư cách pháp nhân theo pháp luật nước nơi tổ chức thành lập nêu là tổ chức; văn bản chứng minh năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của nước nơi cá nhân mang quốc tịch nếu là cá nhân;
– Văn bản hợp tác nghiên cứu khoa học trong trường hợp có hợp tác với phía Việt Nam.
– Dự án hoặc kế hoạch nghiên cứu khoa học.
Ngoài ra, Nghị định số 41 còn hướng dẫn thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục, trình tự sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép nghiên cứu khoa học tại biển Việt Nam.

3. Đình chỉ, thu hồi quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học

Nghị định 41 năm 2016 quy định các trường hợp giấy phép nghiên cứu khoa học bị đình chỉ, đơn cử:
– Không thực hiện đúng nội dung nghiên cứu, vị trí, tọa độ, phương pháp, phương tiện, thiết bị, lịch trình nghiên cứu được cấp phép;
– Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong vùng biển Việt Nam;
– Hoạt động nghiên cứu khoa học gây thiệt hại nghiêm trọng đối với tài nguyên, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo.
Bên cạnh đó, Nghị định 41 của Chính phủ còn quy định trình tự đình chỉ, điều kiện tiếp tục nghiên cứu khoa học; thu hồi quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Nghị định 41/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2016.

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết việc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, đình chỉ, thu hồi văn bản cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứkhoa học trong vùng biển Việt Nam.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/41.2016.NĐ-CP.Asklaw.docx” text=”Download:Nghị định 41/2016/NĐ-CP.” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment