Nghị định 42/2016/NĐ-CP trình tự thủ tục mở đóng sân bay chuyên dùng

Nghị định 42/2016/NĐ-CP trình tự thủ tục mở đóng sân bay chuyên dùng

Nghị định 42/2016/NĐ-CP quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng

Số hiệu: 42/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/05/2016 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 16/07/2016 Số công báo: Từ số 563 đến số 564
Tình trạng: Còn hiệu lực

 Tóm tắt.

  • Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 42/2016/NĐ-CP quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng.

  •  Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến mở, đóng, quản lý sân bay chuyên dùng tại Việt Nam.

  • Xử lý vi phạm

Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm việc quản lý, khai thác sân bay chuyên dùng hoặc không thực hiện trách nhiệm của mình quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

  • Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016

  • Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/42_2016_NĐ_CP_Asklaw.docx” text=”Download: Nghị định 42/2016/NĐ-CP về điều kiện, trình tự thủ tục mở đóng sân bay chuyên dùng” viewer=”microsoft” ]

 

 

Give a Comment