Nghị định 44/2017/NĐ-CP về mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ TNLĐ, BNN

Nghị định 44/2017/NĐ-CP về mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ TNLĐ, BNN

Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

Số hiệu: 44/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/04/2017 Ngày hiệu lực: 01/06/2017
Ngày công báo: 28/04/2017 Số công báo: Từ số 299 đến số 300
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đối tượng áp dụng

Nghị định 44/2017/NĐ-CP áp dụng với người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;
  • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;
  • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác;
  • Cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Hiệu lực thi hành

  • Nghị định 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.
  • Các quy định tại Điều 4 và khoản 1 Điều 34 của Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
  • Đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, việc đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 của Nghị định này được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/44.2017.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 44/2017/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment