Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn BLLĐ thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn BLLĐ thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động:

Số hiệu: 45/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/05/2013 Ngày hiệu lực: 01/07/2013
Ngày công báo: 24/05/2013 Số công báo: Từ số 283 đến số 284
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi áp dụng NĐ 43/2013/NĐ-CP:

NĐ này quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Đối tượng điều chỉnh NĐ 43/2013/NĐ-CP:

1. Các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại Nghị định này được áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của Bộ luật lao động.

2. Các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Nghị định này được áp dụng đối với các đối tượng sau:

a) Người lao động Việt Nam; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động;

b) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình; cá nhân có liên quan.

Hiệu lực thi hành của NĐ 43/2013/NĐ-CP:

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

2. Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và một số điều khoản tại nghị định khác.

3. Các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định tại Nghị định này được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến từng đối tượng này có quy định khác.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/45_2013_ND-CP_186885.doc” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment