Nghị định 45/2014/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất

Nghị định 45/2014/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất

 

Số hiệu 45/2014/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 15/05/2014 Ngày hiệu lực 01/07/2014
Ngày công báo 23/06/2014 Tình trạng Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất trong trường hợp: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất; Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối tượng điều chỉnh

 • Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây:
  • Hộ gia đình; cá nhân được giao đất ở;
  • Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
  • Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang; nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng (sau đây gọi tắt là đất nghĩa trang, nghĩa địa);
  • Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng; trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.
 • Người đang sử dụng đất được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất nghĩa trang; nghĩa địa quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong các trường hợp sau:

  • Đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp có nguồn gốc được giao không thu tiền sử dụng đất; nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang; nghĩa địa;
  • Đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất; chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang; nghĩa địa có thu tiền sử dụng đất;
  • Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất chuyển sang sử dụng làm đất ở có thu tiền sử dụng đất;
  • Đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất nay chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang; nghĩa địa đồng thời với việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở; đất phi nông nghiệp được Nhà nước công nhận thời hạn lâu dài trước ngày 01/07/2014; khi được cấp Sổ đỏ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Nghị định 45/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004; Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/04/2008; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 330/12/2010.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/45.2014.ND-CP.AskLaw.doc” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment