Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 127/2013/NĐ-CP

Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 127/2013/NĐ-CP

Số hiệu: 45/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/05/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Ngày công báo: 01/06/2016 Số công báo: Từ số 371 đến số 372
Tình trạng: Còn hiệu lực
Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, theo đó, Nghị định sửa đổi các quy định về vi phạm quy định về khai hải quan, khai thuế, kiểm tra hải quan, thanh tra, vi phạm quy định về giám sát hải quan, kiểm soát hải quan,… 

1. Nghị định số 45/2016/NĐ sửa đổi Điều 6 về Vi phạm thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế

Theo đó, Nghị định 45 quy định phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng thời hạn quy định của một trong các trường hợp sau:

– Cung cấp báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính; thông báo về quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán đối với doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên;

– Báo cáo về lượng hàng hóa nhập khẩu phục vụ xây dựng nhà xưởng, hàng hóa gửi kho bên ngoài của doanh nghiệp chế xuất;

– Báo cáo về lượng hàng hóa đưa vào, đưa ra, hàng còn lưu tại cảng trung chuyển;

– Báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

– Báo cáo thống kê thông quan hàng bưu chính đưa vào Việt Nam để chuyển tiếp đi quốc tế.

2. Sửa đổi Điều 7 về Vi phạm quy định về khai hải quan như sau:

Theo Nghị định số 45/2016: Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi khai báo hàng hóa NK theo loại hình gia công, sản xuất XK nhưng không có cơ sở sản xuất hàng gia công, cơ sở sản xuất hàng XK.

3. Điều 9 Vi phạm quy định về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng được sửa đổi như sau:

Theo Nghị định 45 năm 2016, vi phạm Khoản 2 Điều 9 Nghị định 127/2013/NĐ-CP mà số ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng đã khai nhiều hơn số lượng thực tế mang theo thì xử phạt như sau:

– Phạt tiền từ 5 đến 15 triệu đồng đối với trường hợp số ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng đã khai nhiều hơn số lượng thực tế mang theo có trị giá tương đương từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng Việt Nam;

– Phạt tiền từ 15 triệu đến 25 triệu đồng đối với trường hợp số ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng đã khai nhiều hơn số lượng thực tế mang theo có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng Việt Nam trở lên mà không phải là tội phạm.

4. Bổ sung Điều 16a Vi phạm quy định về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng, kho, bãi vào sau Điều 16 như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP, Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Không thông báo đúng thời hạn tình hình hàng hóa tồn đọng tại cảng, kho, bãi thuộc địa bàn hoạt động hải quan;

– Không sắp xếp hàng hóa trong khu vực cảng, kho, bãi theo yêu cầu giám sát, quản lý của cơ quan hải quan.

Nghị định 45 có hiệu lực từ ngày 01/08/2016.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/45.2016.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download:Nghị định 45/2016/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment