Nghị định 46/2010/NĐ-CP về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức

Nghị định 46/2010/NĐ-CP về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức

 

Số hiệu: 46/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/04/2010 Ngày hiệu lực: 01/07/2010
Ngày công báo: 09/05/2010 Số công báo: Từ số 208 đến số 209
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản:

     Phạm vi và đối tượng áp dụng

  • Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức nêu tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.
  • Công chức thôi việc, nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

     Nguyên tắc thực hiện thôi việc, nghỉ hưu

  • Công khai, minh bạch.
  • Tuân thủ thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
  • Bảo đảm quyền của công chức yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp của quyết định thôi việc, nghỉ hưu.

     Hiệu lực thi hành  

  • Nghị định 46/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.
  • Trợ cấp thôi việc quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
  • Nghị định này thay thế các quy định sau:

a) Quy định về thôi việc đối với công chức tại Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức;

b) Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với công chức tại Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu.

  • Những người được Đảng, Nhà nước điều động, phân công và những người được tuyển dụng, bổ nhiệm theo chỉ tiêu biên chế được giao làm việc trong tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được áp dụng Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/46.2010.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 46/2010/NĐ-CP ” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment