Nghị định 48/2009/NĐ-CP Quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới

Nghị định 48/2009/NĐ-CP Quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới

Số hiệu: 48/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính Phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/05/2009 Ngày hiệu lực: 15/07/2009
Ngày công báo: 01/06/2009 Số công báo: Từ số 277 đến số 278
Tình trạng: Còn hiệu lực

Nghị định 48/2009/NĐ-CP Quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.

Phạm vi điều chỉnh Nghị định 48/2009/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết thi hành khoản 5 Điều 11, khoản 2 Điều 12, khoản 3 Điều 13, khoản 4 và khoản 5 Điều 14, khoản 3 Điều 17, Điều 19, Điều 21, Điều 23, Điều 24, điểm e và điểm g khoản 2 Điều 32 Luật Bình đẳng giới về:

  1. Thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới.
  2. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
  3. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; chính sách hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
  4. Nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới

Đối tượng áp dụng

Văn bản pháp luật này có đối tượng áp dụng đối với:

  • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, gia đình và công dân Việt Nam;
  • Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cá nhân).

Hiệu lực thi hành Nghị định 48/2009/NĐ-CP

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2009.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/48_2009_ND-CP.doc” text=”Download: Nghị định 48/2009/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment