Nghị định 55/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

Nghị định 55/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

Số hiệu: 55/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị Định
Nơi ban hành: Chính Phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/06/2009 Ngày hiệu lực: 01/08/2009
Ngày công báo: 24/06/2009 Số công báo: Từ số 305 đến số 306
Tình trạng: Còn hiệu lực

Nghị định số 55/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

Phạm vi điều chỉnh Nghị định 55/2009/NĐ-CP

  • Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.
  • Vi phạm hành chính về bình đẳng giới quy định tại Chương II của Nghị định này là hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về bình đẳng giới mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.
  • Các hành vi vi phạm hành chính khác về bình đẳng giới không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Đối tượng áp dụng

Văn bản pháp luật này có đối tượng áp dụng bao gồm:

  • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân).
  • Người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới thì bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 và Điều 7 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Hiệu lực thi hành Nghị định 55/2009/NĐ-CP

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/55_2009_ND-CP_89617.doc” text=”Download: Nghị Định 55/2009/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

 

 

Give a Comment