Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

 

Số hiệu: 55/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/06/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Ngày công báo: 27/06/2016   Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản:

Phạm vi áp dụng

Nghị định 55/2016/NĐ-CP Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, cán bộ xã đã nghỉ việc; trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

Đối tượng Điều chỉnh: Đối tượng điều chỉnh Nghị định 55/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng,
  • Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật
  • Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở.
  • Các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/55.2016.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 55/2016/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment